Далдайган далдагай жалбырак
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Далдайган далдагай жалбырак

Канаданын 1-июлда белгиленген улуттук майрам күнүндө Виннипег шаарынын жашоочулары далдагай жалбырак (клен) түрүндө тизилип чыгышты. Бул акцияга 3600 адам катышты. Далдагай жалбырак Канаданын улуттук символу болуп саналат.