Гиена-киши

Гиена-киши

Эфиопиянын байыркы Харар шаарында жойлоп жүргөн гиеналарга чийки эт берип, жанына үйүр кылган жергиликтүү жашоочуну Гиена-киши деп коюшат.