"Жубай көтөрүү" мелдеши

"Жубай көтөрүү" мелдеши

Белоруссияда 15 жуп эркеги аялын көтөрүп, 500 метр аралыкка чуркашат.