"Ирма" эмнеге деңиз суусун тартып кетти?

"Ирма" эмнеге деңиз суусун тартып кетти?

Бороон жалгыз гана суу ташкынга алып келбестен, жээктеги сууну да тартып кеткен