Түркияда окуучулар Дарвинди окубай калышты

Түркияда Дарвиндин эволюция теориясын мектептин окуу программасынан алып салышты.