Адамды жүзүнөн тааныган койлор
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Адамды жүзүнөн тааныган койлор

Кембридж университети жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, койлор адам баласы сыяктуу жүз таануу жөндөмү бар экен. Чын-чынына келгенде койлордун таң калаарлык акылы, эске тутуусу эң жакшы экен, ал эми когнитивдик жөндөмү бир топ эле өнүккөн.

Чын-чынына келгенде койлордун таң калаарлык акылы, эске тутуусу эң жакшы экен, ал эми когнитивдик жөндөмү бир топ эле өнүккөн.