Эң кичине, бирок эр жүрөк мышык

Эң кичине, бирок эр жүрөк мышык

Африкадагы эң кичине мышыктын кулагы абдан сак, көздөрү түн ичинде сонун көрөт.

Ал өзүнөн эки эсе чоң коенду же тоодакты дагы курч тырмагына оңой эле илип алат.