Эрендердин эр оюну - көк бөрү

Эрендердин эр оюну - көк бөрү

Кыргыздын байыртан келе жаткан, көчмөндүк жашоо образынан, жоокердик салтынан калган улуттук ат оюндарынын бири -көк бөрү.