Басмачы, кор башы түшүнүктөрү кандай чечмеленет?

Басмачы, кор башы түшүнүктөрү кандай чечмеленет?

Мындан жүз жыл мурда февраль айынын соңу март айынын башында жалпы Фергана өрөөнүндө Улуттук боштондук кыймылы же буга чейин тарыхта окутулгандай басмачылык кыймылы кеңири кулач жайган.

Тарыхчы окумуштуулар Ташмамбет Кененсариев менен Кыяс Молдокасымов ушул темада аңгемелешет.