Тарых барактары: Кыргыз элинин Жунгар хандыгынан эркиндикке чыгышы
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Тарых барактары: Кыргыз элинин Жунгар хандыгынан эркиндикке чыгышы

Жунгар хандыгынан же калмактардын жапырыгынан кыргыз элинин эркиндикке чыкканы же өз жерин кайрадан сырткы душмандардан бошотконуна туура 260 жыл болот. Калмак жапырыгы жана кыргыз жергисинин алардан биротоло бошогонуна байланыштуу тарыхчылар Кыяс Молдокасымов жана Ташын Кененсариев кеп салып бермекчи.