Click: өзүн өзү башкарган кайык Норвегияга сапар тартты