Полот хандын инсандык өзгөчөлүктөрү

1876-жылы 1-мартта Маргалаң шаарынын базарында кыргыздын айтылуу коомдук ишмери, көтөрүлүшчүсү Молдо Искак Асан уулу калайык алдында оторчул бийликтери тарабынан дарга асылган.

Ал тарыхта Полот Хан деген ысым менен белгилүү. Борбордук Азиянын эгемендиги үчүн күрөшкөн инсан болгон.

Тарыхчылар Тынчтыкбек Чоротегин жана Кыяс Молдокасымов ошол доорго жана Полот хандын инсандык өзгөчөлүктөрүнө кайрылат.