Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Тарых: Манас эпосун кагазга түшүрүүдө Чокон Валихановдун салымы

Өлкөнүн жетишкендиктерин даңазалоодо дүйнөдө эң көлөмдүү эпос деп таанылган “Манас” баянын жазып алуу иштери да өзүнчө тарых.

Мындан 160 жыл мурда 1856-жылдын 26-майында казак элинин чыгаан окумуштуусу Чокон Валиханов Каркыра жайлоосунда Кыргыз элинин “Манас” дастанынын үзүндүсүн жаздырып алган. Ал “Көкөтөйдүн ашы” бөлүмү болгон.

Ошентип, батыш илимине Чокон Валихановдун жазып алганы аркылуу “Манас” дастаны белгилүү болгон.

Бүгүнкү Тарых барактары берүүбүздө белгилүү окумуштуулар Тынчтыкбек Чоротегин менен Кыяз Молдокасымов “Манас” эпосуна байланыштуу талкууну сунушташат.