Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Жөргөмүштөрдүн жаңы түрлөрү

Австралияда окумуштуулар кенедей болгон жөргөмүштөрдүн 7 жаңы түрүн аныктады.

Булардын чоңдугу болгону 5 миллиметрге жетет. Алардын түрлүү түсүн эске алып "Павлин жөргөмүштөрү" деп аташты.

Булардын түстөрү гана эмес, бийге окшогон кыймылы да кызыктуу.