Шуберт: аз жашап, көп чыгарма калтырган композитор

Бүгүнкү “Классикалык музыка” түрмөгүндө Франц Шуберттин музыкасы өзүнүн доорундагы адамдарга тийгизген таасири жөнүндө баяндалмакчы.