Бакубат,  дени сак карылыкка кантип жетебиз?
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.