Бакубат, дени сак карылыкка кантип жетебиз?

Бакубат, дени сак карылыкка кантип жетебиз?