Кол телефон, эрежелер

Эрежелер жана шарттар - мобилдик телефон

Би-Би-Си сизге Колдонуу эрежелери менен шарттарында белгиленгендей, коммерциялык эмес максатта жеке өзүңүздүн колдонууңуз үчүн видео / аудиону жүктөп алууга белгиленген укук берет.

Би-Би-Синин материалдарын өзүңүздүн Би-Би-Си менен, анда иштеген кызматкерлер, агенттери менен байланышыңзды жайылтуу, таанытуу максатында жүктөөгө, редакциялоого, пайдаланууга болбойт.

Бул материалдарды колдонууга, жүктөөгө байланыштуу сизде келип чыккан жоготуулар, чыгашалар үчүн Би-Би-Си жоопкерчиликти өзүнө албайт.