Шилтемелер

Би-Би-Си онлайнда ички (Би-Би-Синин) жана тышкы (Би-Би-Си эмес) вебсайттарга шилтемелер камтылган.

Биз аудиториянын талабына ылайык деп табылган, алар байланыштырчу сайттардын редакциялык багыты дал келген шилтемелерди тандайбыз.

Мисалы мындай шилтемелер камтылган:

  • кошумча маалымат үчүн же башка булактар үчүн бул жерди кара
  • окуянын таржымалы
  • пайдалуу маалыматтар
  • көңүл ачуу темалары
  • эксперттик комментарий

Биз акы үчүн, кандайдыр кызмат үчүн же башка шарт менен сырткы сайтка шилтеме бербейбиз.

Биз башка сайттарга редакциялык негизде гана байланышабыз. Булар көп учурда акысыз сунушталат. Айрым учурда колдонуучулар контентти көрүү үчүн катоодон өтүшү же жазылышы керек болот.

Би-Би-Си онлайн кандайдыр талаптарды же жазылуу каттарын кабыл албайт. Онлайн бөлүмү редакциялык негизде гана шилтемелерди тандап, сайттарды карап чыгат.

Сырткы сайттарга шилтемелер External links барак жарыяланаарда тандалып, текшерилет. Бирок Би-Би-Си сырткы сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Анткени:

  • Би-Би-Си аларды чыгарбайт, жаңыртпайт, тейлебейт.
  • Би-Би-Си аларды өзгөртө албайт.
  • алар Би-Би-Синин макулдугу жок эле, Би-Би-Сиге айтылбастан, өзгөртүлүшү ыктымал.

Биздин айрым сырткы шилтемелер интернет соодасы сыяктуу коммерциялык иш дагы жүргүзгөн сайттарга байланыштырышы мүмкүн.

Би-Би-Си сайтында тышкы сайтка шилтеменин келтирилгени ал сайтты же сайттын ээсин, алардын кызматтарын, материалдарын колдоо катары кабылданбашы керек.

Би-Би-Си Онлайн көрсөтмөлөрү:

Би-Би-Си онлайндагы ар бир материал жалпы аудиторияга, алардын ичинде балдарга да ылайыктуу болушу керек.

Би-Би-Си сайтынан берилген алгачкы шилтеме жалпы аудиторияга ылайык келбеген материалдары бар сайтка дароо чыгарбашы керек.

Айрым учурларда колдонуучуларга алар укканы, көргөнү жаткан материалдын өзгөчөлүгү тууралуу даана жазылган маалымат берилет.