Фрунзе Бишкек болуп аталгандан бери эмне өзгөрдү?

1991-жылы Кыргыз ССРинин Жогорку Кеңешинин чечими менен Фрунзе шаары Бишкек болуп өзгөргөн. Aртка бир кылчайып, борбор шаардагы өзгөрүүлөргө көз чаптыралы.

Басыңыз "Ала-Тоо" аянты

"Ала-Тоо" аянтынын азыркы көрүнүшү, Бишкек шаары

Ала-Тоо аянтынын азыркы көрүнүшү, Бишкек шаары

"Ала-Тоо" аянтынын жалпы көрүнүшү (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Ала-Тоо аянтынын жалпы көрүнүшү, Фрунзе шаары

Басыңыз Өкмөт үйү

Өкмөт үйү - 2017-жыл

Өкмөт үйү 2017-жыл

Өкмөт үйү - 1939-жыл (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Өкмөт үйү - 1939-жыл

Басыңыз Кыргызстан эл аралык университети

Кыргызстан эл аралык университети

Кыргызстан эл аралык университетинин сырткы көрүнүшү, Бишкек шаары

Фрунзе политехникалык институту (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Фрунзе политехникалык институту жана коомдук спорт жайынын сырткы көрүнүшү, Фрунзе шаары

Басыңыз Темир жол бекети

Темир жол бекети

Темир жол бекетинин азыркы көрүнүшү

Фрунзе шаарынын Темир жол бекети (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Фрунзе шаарынын Темир жол бекетинин сырткы көрүнүшү (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Басыңыз Фрунзенин үй музейи

Фрунзенин үй музейи

“М.В. Фрунзе” атындагы музейдин азыркы көрүнүшү

Фрунзенин үй музейи (Булак: КР мамлекеттик архиви)

“М.В. Фрунзе” атындагы музейдин мурдагы көрүнүшү

Басыңыз Ибраимов көчөсү

Ибраимов көчөсү, Бишкек шаары

Ибраимов көчөсү, Бишкек шаары

Правда көчөсү, Фрунзе шаары (Булак: КР мамлекеттик архиви)

Правда көчөсү, Фрунзе шаары

.