Карахандардын даңазалуу доору

Карахандардын даңазалуу доору

Орто кылымда жалпы Борбордук Азиядагы эн белиглүү мамлекттердин бири бул карахандар мамлекти. Ошол доор илим-билимдин өнүгүүсү, көрунүктүү аалымдардын ишмердиги менн тарыхта калган.

Тарыхчы Окумуштуулар Ташым Кененсариев менен Кыяс Молдокасымов ушул темада аңгемелешет