Шаханов: Айтматовдой сырдашым да, муңдашым да болгон жок
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Шаханов: Айтматовдой сырдашым да, муңдашым да болгон жок

Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен казак элинин чыгаан акыны, жазуучусу Мухтар Шаханов калемдеш катары да ага-ини катары да өтө ынак мамиледе болгон. Экөө биргелешип жазган “Аскада калган аңчынын ыйы” китеби окурмандардын кыйырына тараган.

Кабарчыбыз Абдыбек Казиев Мухтар Шаханов менен болгон жолугушуусунда Айтматов менен кандай жагдайда учурашкансыз деп сураган.