Кол өнөрчүлүктөгү кыргыздын тарыхы жана дүйнө таанымы

Кырчын жайлоосундагы колунан көөрү төгүлгөн кол өнөрчүлөр.

Кырчын жайлоосундагы колунан көөрү төгүлгөн кол өнөрчүлөр.

Көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүгү - алардын дүйнө таанымын, табиятка, ааламга, жаратканга болгон мамилесин, жашоо-турмушун чагылдырып турган терең тарых.

Азыркы технология өнүккөн доордо дагы кыргыздар байыртан келе жаткан кол өнөрчүлүгүн сактап, кийинки муунга өткөрүп бергиси келет.

Боз үйдүн чийин жөн гана согуп коюшпай, аны кооздоп, түрдүү чийиндерди түшүрүшкөн. Бул өнөр азырга чейин баштапкы абалында уланып келүүдө.

Койдун жүнүн кыргыздар боз үйдүн кийизине, шырдакка, кийим кече жасаганга кеңири колдонгон. Элет жеринде азыр дагы жүндү ийик менен ийрип, байпактан өйдө киймдерди токушат.

Терини ийине жеткире иштеп, кымыз жасаган чаначтан тартып, кийим жасаганга чейин колдонушкан. Кыргыздардын терини мыкты иштете билген өнөрүн азыркы муундагы улантууга умтулууда.

Шырдактарга, туш кийизге түшүрүлгөн оймолорду карап турсаң, ар бири кандайдыр бир маани туюндурат. Айталы, оймолордо маралдын мүйүзү түшүрлөгөнүн көп кезиктиресиң.

Кырчын жайлоосундагы көчмөндөрдүн "Алтын доорун" чагылдырылган маданий иш-чаралар аркылуу кыргыздар көчмөн цивлизациянын баалуулуктарын дүйнөгө көрсөткүсү келет.

.