Мектептерде так илимдерге кандай көңүл бурулууда?
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.