Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш табуу убайымы
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш табуу убайымы

Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген көп адамдар коомго аралаша албай, обочодо калууда. Алардын айрымдары ишке жарамдуу болгону менен, ылайыктуу жумуш табуу абдан оор. Бирок мындай адамдарга кам көргөн бирин-экин ишканалар да пайда болууда.