Самурай кылычтары кантип жасалат?

Комиянын ата-бабасы 1786-жылдан бери самурай кылычтарын жасап келген. Азыр дагы бул өнөрдү жерге таштабай улантып, эзелетен бери келе жаткан салттуу ыкмалар менен кылыч жасайт.

Бул өтө кылдаттыкты талап кылган жумуш болгондуктан бир эле кылычты жасоо бир нече айга созулат. Кылычтын баасы 2500 долларга чейин сатылат. Комиялар үчүн самурай кылычын жасоо - ыйык иш.

Ошол себептүү алар ар бир кылычты даярдоонун алдында сыйынууларды өткөрүшөт. Самурай кылычтары болоттон жасалат.

Башында болотту ээритип алышат. Алоолонгон оттон болот көрүнбөйт.

Болоттун даяр болгонун оттун өңүнөн аныкташат. Буга кыраакы көз керек.

Самурайлар орто кылымдарда Жапониядагы ак сөөктөр тобу болгон. Кээ бир учурларда бул терминди "аскердик-феодалдык ак сөөк катмар" катары да колдонуп жүрүшөт. Бирок самурайлар бир гана жоокердик өнөр менен эле чектелген эмес. Маселен, самурайлар арасында поэзияны, көркөм өнөрдү, философияны баркатап, аны өнүктүргөндөрү болгон.