Сатти Элисон: кургак учукту бир таблетка менен дарылоого жетсек дейбиз