Лениндин сөөгүн көмүүгө убакыт жеттиби?

Быйыл - жыйырманчы кылымдын мүнөзүн аныктаган Октябрь революциясынын жүз жылдыгы.

Би-Би-Си - революциянын жол башчысы Владимир Лениндин сөөгү ачык сакталып турган Москва шаарына барып, Ленин тууралуу азыркы орустардын пикирин сурады.