Өмүрдү сактаган чемодан

Өнүккөн коомдордо светтин өчүшү медицина үчүн трагедия. Буга түздөн түз күбө болгон доктор Лаура Стачел жарык берчү чемоданды иштеп чыккан. Ал электрсиз ооруканаларды жарык менен камсыздайт.