Айтматовдун Би-Би-Си архивинде калган үндөрү

Айтматовдун Би-Би-Си архивинде калган үндөрү

Чынгыз Айтматов 2006-жылы Бишкекте «маданияттар аралык диалог» деп аталган эл аралык конференцияда чыгып сүйлөп, дүйнөлүк коркунучтарды жоюуда маданияттардын ортосундагы диалогдун маанисин баса белгилеген.