Заңдын энергиясы

Заңдын энергиясы

Индияда социалдык ишкерлер заң энергиясы менен өзүнүн чыгымын жапкан коомдук даараткана курууда.