Көпчүлүк биле бербеген Кытай көрүнүшү
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.