Кыргызстандагы балдар үчүн жалгыз илимий интерактивдүү музей

Кыргызстандагы балдар үчүн жалгыз илимий интерактивдүү музей

Кыргызстанда балдар үчүн жалгыз илимий интерактивдүү музей иштеп жатат. Анда жөнөкөй экспонаттар менен балдарга физиканын мыйзамдарын, астрономияны, жаратылышты үйрөтүүгө болот. Музейди негиздеген Гүлназ Турбатова келгендерге өзү да кызыгуу менен айтып берет.