Ооганстанда улак тартышка түшкөн кыргыз аттары

Ооганстанда улак тартышка түшкөн кыргыз аттары

Улак тартыш оюну жалпы көчмөн элдерине мүнөздүү. Аны Ооганстандагы этникалык өзбектер да ойношот. Ал жакта улак тартыш оюну бир аз өзгөртулүп, жакында эле Ооганстандын улуттук оюндар тизмесине да кирген. Кызыгы ооган өзбектер улак тартыш үчүн аттарды кыргыздардан сатып алышат