Кайын журтту тергөө же келиндерге табу
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.