Кайын журтту тергөө же келиндерге табу
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Кайын журтту тергөө же келиндерге табу

Кыргыздарда келиндер келген бүлөнүн мүчөлөрүнүн атын айтпайт. Бул сый мамиле катары кабыл алынат. Бирок ал эмнеден келип чыккан?