Дүйнөнү өзгөрткөн төрт ачылыш

Дүйнөнү өзгөрткөн төрт ачылыш

1989-жылы дүйнөлүк желе түзүлгөндө, биздин байланышуу мүмкүнчүлүгүбүз кеңейди. Окумуштуулар интернетти өздөрүнүн ачылыштарын бөлүшүү үчүн жараткан. Эми адам баласы интернетсиз жашоосун элестете албайт.