Япондордун Омамори тумарынын мааниси кандай?

Япондордун Омамори тумарынын мааниси кандай?