Зардалылык жаш акын Замирбек
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Зардалылык жаш акын Замирбек

Замир Маматов өлкөнүн эң алыскы Зардалы айылындагы төрт жылдык мектепти быйыл аяктады. Ал азырынча кичинекей айылы жөнүндө сөз кураштырып ырдап жүрөт. Келечекте колуна чыныгы комузду алып, чоң акын болууну каалайт.