Залкар манасчыны түбөлүк сапарга улуу дастан менен узатышты

Залкар манасчы жана төкмө акын, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сапарбек Касмамбетовдун сөөгү жерге берилди. Сапарбек Касмамбетов өмүрүнүн аягына чейин манасчылык жана төкмөлүк өнөрдү даңазалап өттү. Манасчыны шакирттери улуу дастан менен узатты.