Бишкек жана керней

Бишкек жана керней

Бишкекти каптап турган кара түтүн кадимки эле көрүнүшкө айланып бара жаткандай. Кээде айлана саналуу эле кадамга чейин көрүнүп, калганы аябай түнөрүп калат. Кир абадан тажадык деген активисттер кайрадан Ак үйдүн алдына чыгышты.