BBC navigation

Иманберди Жалилов: Кыргыз-өзбек чек арасында тең салмактуу мамиле керек

Соңку жаңыланышы: 18-январь, 2013 - 16:36 GMT

Медиа ойнотуу

Кыргызстандык эксперттер өлкө коопсуздугу чек ара, суу, аскер базалары маселелеринен улам курчуп жатканын белгилешүүдө. Бул маселе боюнча коомдук ишмер Иманберди Жалиловду маекке тарттык.

Угууmp3

Бул видео/аудиону ойнотуш үчүн Флеш-плейердин туура версиясы керек.

Плэйерден ойнотуу

Кыргыз Републикасынын Чек ара кызматы билдиргендей, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы «Достук-автодорожный», «Маданият-автодорожный», «Кенсай-автодорожный» деген өтмөктөрүндө өзбек чек арачылары бир тараптуу тартипте гана кишилерди өкөрүүдө. Кыргыз атуулдар Өзбекстандан чыгып кете алат, Өзбек атуулдар Өзбекстанга киргизилет. Бул чектөөлөр өзбек бийликтери тарабынан алдын ала эскертүүсү жок, бир тараптуу түрдө орнотулду.

Ал ортодо Кыргызстандык эксперттер өлкө коопсуздугу чек ара, суу, аскер базалары маселелеринен улам курчуп жатканын белгилешүүдө. Бул маселе боюнча коомдук ишмер
Иманберди Жалиловду маекке тартып, Өзбек бийликтеринин чек ара өтмөктөрүндө чектөө киргизгени кырдаалды турукташтырып жатабы же тетирисинче, чыңалтып жибереби? - деп сурадык.

More Multimedia

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.