BBC navigation

Непалдагы адам саттуу жөнүндө сүрөт баян

Соңку жаңыланышы: 24-апрель, 2013 - 15:48 GMT

Непалда мыйзамсыз миграция, кулчулук, адам сатуу жана жашы жетелек балдарды оор жумушка тартуу маселеси курч көйгөйлөрдүн бири. Комикс сүрөтчүсү Дэн Арчер бул теманы сүрөттөр аркылуу баядап берүүнү чечип, долбоорун Би-Би-Си Дүйнөлүк кызматына сунуштаган. Дэн Арчер миграция дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө негизги маселеге айланган деп эсептейт. Ал мындан мурда Чыгыш Европадагы миграция жана адам сатуу темасы боюнча дагы комикс тарткан.

Тектеш темалар

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.