BBC navigation

Түркмөн тулпарынын фестивалы. А.Койчиева менен маек

Соңку жаңыланышы: 29-апрель, 2013 - 16:15 GMT

Медиа ойнотуу

Түркмөнстанда апрельдин соңунда ахалтеке тулпарынын майрамы белгиленет. Би-Би-Си кабарчысы Акчолпон Койчиева бул фестивалга барып келди.

Угууmp3

Бул видео/аудиону ойнотуш үчүн Флеш-плейердин туура версиясы керек.

Плэйерден ойнотуу

Түркмөнстанда ахалтеке атына арналган фестиваль болуп өттү.

Жыл сайын апрель айынын соңку дем алыш күндөрү - түркмөн тулпарынын майрамы деп белгиленип келет.

Быйыл түркмөн бийликтери биринчи жолу расмий түрдө өлкөгө Би-Би-Си-нин кабарчысын чакырып, продюсер Акчолпон Койчиева Ахалтеке фестивалына күбө болду.

Биз андан, фестивалдын мааниси тууралуу айтып берүүсүн сурадык.

More Multimedia

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.