Сиздин өлкөдө аял-эркек канчалык тең укуктуу?

Өлкөңүздүн атын жазып гендердик теңчилик көрсөткүчүн билип алыңыз. Бул көрсөткүч Дүйнөлүк экономикалык форум (World Economic Forum) чогулткан маалыматка негизделген. Ал аркылуу кайсыл өлкөдө аялдар жетекчи, менеджер жана мыйзам чыгаруу кызматында иштеп келгенин жана дүйнөдө гендердик теңчилик качан орноорун таба аласыз.

Булак

Дүйнөлүк экономикалык форум (World Economic Forum), ЮНЕСКО статистика институту (Unesco Institute of Statistics), Дүйнөлүк экономикалык форум (OECD)

Методология

Дүйнөлүк экономикалык форум экономика, билим берүү, саламаттык сактоо жана саясий мүмкүнчүлүк тууралуу маалыматты анализдеп чыккан.

Ар бир өлкөнүн гендердик теңчилик боюнча көрсөткүчү каралып, атайын эсептегич жасалган. Бул эсептегич аркылуу бай жана кедей өлкөнүн көрсөткүчтөрүн салыштырсаңыз болот.

Дүйнөлүк экономикалык форум 145 өлкөнүн статистикасын изилдеген.

Гендердик теңчилик көрсөткүчтөрдүн айлык боюнча маалымат Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунан (OECD) алынган. Айтылган көрсөткүчтөр 2010-2013-жылдары чогулган жана тастыкталган маалыматка негизделген.

Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму аял жана эрекетердин орточо айлыгын карап айтылган көрсөткүчтөрдү эсептеп чыккан.

Ал эми жогорку билим алган аялдар тууралуу маалымат ЮНЕСКО статистика институтунан алынган.