"Сапар": Жыл жыйынтыгы

"Сапар": Жыл жыйынтыгы

"Сапар" программасынын бул чыгарылышында жыл ичиндеги негизги берүүлөрдү эсиңиздерге салабыз.

Эмесе жылды жыйынтыктаган берүүбүздө өткөн жылы "Сапар" программабызда көтөрүлгөн темаларга токтолобуз.

Көчмөн оюндары, Ыйык Мекеге ажылык зыярат, Антарктика жана бакша темаларды эске салабыз.