"Сапар": Алжып калуу уятпы?
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.