Театр

  1. Жамал Сейдакматова

    "Жүрөгүм токтоп калганча театрдан кете албай калдым. Менин ой-санаам, жашоом - театр",-деп жүрүп, өмүрүнүн соңку ирмемдерине чейин театрдан кол үзгөн жок.

    Кошумча маалымат
    next