Этникалык азчылыктар укугу

  1. Эчкилерди короого айдап келе жаткан чабан. Эртеси кайра узак жол жүрүп жайытка жөнөйт

    Британдык фотограф Эндрю Ньюи чангпа элинин жашоо-турумушун сүрөткө тарткан. Жарым көчмөн саналган чангпа эли илгертен эле кашмир эчкилерин багып тиричилик кылат.

    Кошумча маалымат
    next