Эволюция

 1. This vestigial muscle was used to help humans move around the trees

  Байыркы кишилердин кулагынын учунан тарта көздүн үчүнчү кабагына чейинки дене бөлүгү белгилүү бир функцияны аткарган. Бүгүнкү күнү бул бөлүктөрдү окумуштуулар "эволюциянын калдыктары" деп аташууда. Антрополог Дорса Амир кереги жок болуп калган алты дене бөлүгүн айтып берди.

  Кошумча маалымат
  next
 2. Нью-Йорктун үстүнөн учкан ылаачын

  БУУнун 2018-жылга карата маалыматы боюнча Жер шарындагы калктын 55 пайызы шаарда жашайт. Бул сан 1960-жылы 34 пайыз эле. Эми 2050-жылга барып 70 пайызга жетиши мүмкүн.

  Кошумча маалымат
  next