Биология

  1. Бабочки - собирательный образ

    Курт-кумурскалардын 40 пайызы жоголуу коркунучунда турат. Аары, кумурска, коңуздар башкаларга караганда айталы, канаттуулар, сүт эмүүчүлөргө салыштырмалуу сегиз эсе тездик менен жок болууда. Соңку он үч жылда ушундай эле мүнөздөгү 73 иликтөө болгон.

    Кошумча маалымат
    next