"Мени кара, менин жүзүмө кара"

Сүрөттүн автордук укугу BBC World Service

Калифорниядагы Станфорд Унивеситетинин окумуштуулары ата энелер балдары менен сүйлөшкөндө "мени кара, менин жүзүмө кара" деп айтып турушу керек деген тыянак чыгарды. Алар 8 жаштан 12 жашка чейинки 3 миң кыздардын жүрүм турумун иликтеп чыгышты.

Кыздар компьютердин экранына канчалык узак учур кадалып отурса ошончолук өздөрүн көңүлсүз, капалуу сезишкени аныкталды. Ошондуктан ата энелер балдарын кишилер менен сүйлөшкөндө жүзүн карап тур деп үйрөтүшү зарыл деп айтып жатышат.

Психологдор 3 миңден ашуун кыздардын жүрүм-турумун иликтеп чыгып, кишилер менен тик карашып, көбүрөөк баарлашкан балдар, өз алдынча экрандарга тигилип отурагандарга салыштырмалуу тирикарак, алда канча жандуу жана көңүлдүү болушканын аныкташты.

Алардын эмоционалдык өнүгүүсү да алдыда болуп, кишилер менен мамиле түзүүгө жөндөмдүү болуп чыгышкан. Өзгөчө кыздарды Фейсбук баарлашуу барагы чүнчүтүп жатканы айтылды.

Алар Фейсбукта башкалардын аракеттерине байкоо жүргүзүп отуруп, өздөрүн жөндөмсүз, кызыксыз адамдардай туюшат. Башкаларды алда канча бактылуу экен деп ойлошот. Балдар башка кишилердин эмоциясын жүзүнөн, көздөрүнөн окуп түшүнүшү керек эле дейт окумуштуулар.

Бирок азыркы учурда тамактануу учурунда дагы экранды, мобилдик телефондорду тиктеп оутурушса мындай маанилүү сапаттарды балдар үйрөнбөй калышат. Жок дегенде ата энелер аларды сүйлөшүп жатканда жүзүмө карап тур деши абзел.